C C C C A+ A A- X

Електронно връчване и подаване на електронни документи

Дата на публикуване 12 юли 2021 Последна редакция 12 юли 2021 Новини Отпечатай

Във връзка с влизане в сила от 30.06.2021 на измененията на ГПК, касаещи електронното връчване и подаването на електронни документи, ОС – Търговище уведомява лицата, посочени в нормата на чл. 50, ал. 5 и чл. 52 от ГПК за следното: На лицата по чл. 50, ал. 5 и чл. 52 от ГПК електронното връчване ще се осъществява чрез системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ на Държавна агенция „Електронно управление“/ДАЕУ/, до създаване на възможност за връчване чрез единния портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/. Лицата, които са потребители на квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014, за кореспонденция със съда ползват възможностите за електронно връчване на избрания от тях доставчик. При получаване на уведомления по електронната поща на съда, подадени от посочените по-горе лица, на официалния e-mail, които са подписани с електронен подпис, на същите ще бъдат давани указания да ползват системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ или на доставчик на препоръчана ел.поща, съгласно горния регламент, със задължение да уведомят съда незабавно при изпълнение на това задължение. При постъпване на подобни изявления, които не са подписани с електронен подпис, същите ще се третират като нередовни и на страните ще бъдат давани указания на посочения от тях ел. адрес да подадат заявленията си с подписан квалифициран ел.подпис и да ползват системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ или на доставчик на препоръчана ел.поща, съгласно горния регламент, със задължение да уведомят съда незабавно при изпълнение на това задължение. Това се налага с оглед изискванията на чл. 50, ал. 5 и чл. 52, ал. 2 от ГПК, които въвеждат като единствено възможно връчването по реда на чл. 38, ал. 2 от ГПК, за посочените там лица. За тях е изключена възможността призоваването и връчването да се осъществява по останалите начини, посочени в чл. 38, ал. 3 и ал. 5 от ГПК. По отношение на физическите лица и техните пълномощници, включително адвокати, е въведено задължение за посочване на ел. адрес и телефон. Тези лица също могат да изберат възможност за връчване през ССЕВ на ДАЕУ или чрез доставчик на препоръчана ел. поща, според посочения регламент. Ако те нямат подобна регистрация, могат да изразят съгласие да получават съобщения на посочен от тях. електронен адрес – чл. 38, ал. 3 от ГПК. Във всички случаи обаче, за да е валидно подобно изявление, то следва да е подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/ – чл. 102ж от ГПК или да е подадено по пощата, лично или чрез пълномощник, със саморъчно положен подпис. Връчването на посочен ел. адрес в тези случаи ще се осъществява при изрично изразено съгласие. Ако тези изисквания не са изпълнени, на страните ще бъдат давани указания за отстраняване на нередовностите. Съдът апелира към всички действащи адвокати също да използват ССЕВ на ДАЕУ, която ще им гарантира сигурност при връчването и получаването на книжа, деня и часа на получаване на техните електронни документи в съда и обратното.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация