C C C C A+ A A- X

Представяне

Съдът осъществява правораздаването в Република България. Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в процеса. Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела, които със закон не са подсъдни на друг съд. Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател. Общото ръководство по организиране дейността на съда се осъществява от председателя и заместника на административния ръководител.

С приетият през 1880г Закон за устройство на съдилищата в България,който е сложил началото на организацията на съдебната система у нас, е създадено”мировото съдилище в гр.Попово”.

През 1931 година с нотариален акт-дарение, тогавашният околийски кмет на град Попово е дарил на Министерство на правосъдието, фонд “Съдебни сгради” дворно място за построяването на съдебна палата. Сградата е построена през 1936-1937 година с квадратура 413 кв.м. В нея и сега се помещава Районен съд Попово.

Тя е една от първите съдебни палати построени в България, след приемането през 1926г на “Закон за построяване сгради за съдебни места в Царство България”. Сградата е двуетажна с прилежащо дворно място и красива паркова растителност. На първия етаж в сградата се помещава и районната прокуратура,също деловодството на съда и канцеларията на службата по вписвания. На втори етаж има две съдебни зали, и кабинета, заети от служители,държавните съдебни изпълнители и съдията по вписвания.

Новоизграденото крило в източната част на сградата,през 2006 година, е непосредствено долепено до основната част, със самостоятелен вход. Във фоайето на който се помещава регистратурата на съда.

По щат в съда работят четирима съдии, един държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и 19 съдебни служители.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация