C C C C A+ A A- X

Вещи лица

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Търговище, за 2020 г.

 

  1. Клас "Криминалистични експертизи"

Панайот Владимиров Петров, Търговище, експерт-криминалист, графолог.

Добромир Тодоров Добрев, Търговище, експерт-криминалист, графолог.

Неделчо Илиев Янков, Търговище, криминалист.

Галин Петров Доманов, Търговище, криминалист.

Атанас Петров Манчев, Омуртаг, криминалист, графолог.

Софка Великова Игнатова, Попово, криминалист.

 

  1. Клас "Съдебномедицински експертизи"

Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище, съдебен лекар.

Д-р Мая Иванова Кичева, София, кандидат на биологичните науки, биохимик – клиничен химик, ДНК анализи.

Николай Гинчев Тюфекчиев, София, специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.

Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище, инженер-химик.

Борис Петров Шахов, София, специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.

 

  1. Клас "Съдебна експертиза на психичното здраве"

Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище, психиатър.

Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище, психиатър.

Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище, психиатър.

Д-р Мариана Христова Генова, психиатър.

Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен, психиатър.

Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен, психиатър.

Боряна Александрова Асенова, Търговище, клиничен психолог, позитивен психотерапевт.

Ирена Иванова Левкова, Шумен, доцент, доктор, психолог.

Стойка Нанева Добрева, Попово, магистър – психолог.

 

  1. Клас "Съдебно-икономически експертизи"

Милена Валентинова Петрова, Търговище, лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.

Калин Веселинов Савов, Търговище, експерт по финансово-счетоводни проблеми.

Елена Банкова Василева, Търговище, икономист-счетоводител.

Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище, икономист-счетоводител.

Марияна Борисова Бижева, Омуртаг, икономист-счетоводител и оценител на недвижими имоти.

Петър Димитров Петров, Добрич, експерт по финансово-икономически и ценови експертизи.

Даниела Иванова Карагьозова, Търговище, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.

Валери Георгиев Симеонов, Търговище, икономист-счетоводител.

Мариела Гюрова Милтенова, Търговище, лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.

Христина Кънчева Петрова, Търговище, оценител на недвижими имоти.

Арнел Аляйдин Якуб, Търговище, икономист-счетоводител.

Надка Стоянова Николова, Търговище, икономист – счетоводител.

Донка Спасова Мирчева, Попово, икономист-счетоводител.

Димитър Колев Помаков, Търговище, икономист – управление на бюджети и специалист по ЗОП.

Димка Асенова Чакърова, Търговище, икономист-счетоводител.

Стела Димитрова Бижева, Омуртаг, икономист-счетоводител и преводач от немски език.

Марияна Николова Георгиева, Търговище, икономист-счетоводител.

Росица Атанасова Долчинкова, Търговище, икономист-счетоводител.

Диан Живков Димов, Търговище, икономист-счетоводител.

Сашко Иванов Александров, Шумен, дипломиран експерт-счетоводител – регистриран одитор и данъчен експерт.

Валерий Иванов Обретенов, Варна, финансово-икономическа експертиза, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, банково дело и кредитни взаимоотношения.

Гергана Петрова Попова, Търговище, съдебно-счетоводна експертиза.

 

  1. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"

Румянка Стефанова Ганева, Търговище, строителен техник, строителство и архитектура.

Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище, строителен инженер, строителство на сгради и съоръжения.

Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева, Търговище, инженер-геодезист.

Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище, строителен инженер – ПГС, оценител на недвижими имоти.

Валентин Димитров Мисирджиев, Попово, строителен техник.

Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен, оценител на недвижими имоти.

Инж. Димитричка Илиева Димитрова, Търговище, инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.

Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен, строителен инженер по ПГС.

Инж. Тодор Русев Камджалов, Търговище, ел. инженер.

Инж. Пламен Стефанов Първанов, Попово, електроинженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

Димитър Петков Петков, Попово, техническа специалност.

Ванюша Антонова Станкова, Попово, техническа специалност.

Недко Данаилов Петров, Попово, техническа специалност.

Инж. Ивелина Димитрова Дамянова, Търговище, съобщителна и осигурителна техника и системи, магистър по електроника и комуникации.

Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище, технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.

Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София, пожаротехнически и взривни работи, бойни припаси и оръжия.

Доц. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна, фрактодиагностика и съдебна техника и съдебно-технически експертизи.

Иван Василев Стоянов, Търговище, автоексперт-оценител.

Арх. Емил Викторов Джамджиев, Търговище, архитект.

Инж. Стела Томова Стефанова, Търговище, инженерно-техническа, автотехническа и технологична експертиза и съдебна агротехническа експертиза.

Красимир Любенов Хаджикосев, Горна Оряховица, строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти.

Инж. Данчо Райчев Георгиев, Шумен, строителен инженер по ПГС – технология, оценка на недвижими имоти.

Владимир Бонев Василев, Търговище, автотехнически експертизи.

Инж. Пламен Георгиев Пенчев, Попово, съдебно-техническа и съдебно-енергийна експертиза.

Инж. Мирослав Дончев Христов, Търговище, съдебна автотехническа експертиза.

Инж. Иво Стефков Дочев, Търговище, инженер ДВГ, инженер-строител на сгради и съоръжения, магистър ВиК и магистър по управление и контрол на условията на труд.

 

  1. Клас "Съдебно-биологични експертизи"

Бистра Бориславова Цанева, Търговище, инженер-химик, химична технология на дървесината.

  1. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
  1. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"

Павлина Тодорова Колева, Попово, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

Атанас Цветанов Димитров, Омуртаг, експертизи и консултации по лесовъдни дейности.

Генади Христов Ангелов, Търговище, оценител на земеделски имоти и експерт-оценител на недвижими имоти.

 

  1. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"

Мирослав Александров Тошев, Омуртаг, историк, етнограф.

Цончо Стойнов Денев, Търговище, уредник в отдел "Графика" на Художествена галерия "Никола Маринов" в Търговище, специалност "Графика".

  1. Клас "Оценителни експертизи"

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация